7 آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟ خدا
7 عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم، بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم. آسمان و خورشید و ماه
7 عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟ آسمان پر ستاره
7 آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟ نور
7 آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟ هوا
7 آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟ ابر
7 نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد! باد
7 آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟ باران
7 آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟ خاک
7 آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟ آب جوی و رود
7 آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟ یخ
7 آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟ چشمها
7 آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟ سیاهی چشم
7 این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره! دندانها و زبان
7 آیه ای در قرآن که به گنج عرشی نامیده شده است و در چه سوره ای؟ آیه ی آیة الکرسی سوره (بقره)
7 کدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع دین است؟ سوره ( حج )
7 سوره ای که به ( قلب قرآن ) معرف است. سوره ی ( یس )
 
7 سوره ای که یک آیه آن سی و یک بار تکرار شده است. سوره ی ( الرحمن ) آیه : ( فبای آلاء ربکما تکذبان)
7 سوره ای که فریاد ( مرگ بر استکبار) است. سوره ی (تبت)
7 جامعترین آیات قرآن در چه سوره و آیه ای است؟ سوره (فیل) و سوره ( لایلاف)
7 سوره ای در قرآن که تلاوت آن گویی « ربع قرآن » است؟ سوره ( کافرون )
7 سوره های سجده دار ( عزائم ) چند سوره و چه آیه هایی است؟ چهار سوره: 1. سوره سجده آیه 15                 2. سوره فصّلت آیه 37        3. سوره نجم آیه 62               4. سوره علق آیه 19
7 یک شتر در میان دو خدا این به من گو که در کجا باشد؟ سوره ی شمس آیه 3 « فقال لهم رسول الله ناقة الله و ...»
7 در احادیث تلاوت چه سوره ای برای زنان تأکید شده است؟ سوره ( نور)
7 آیات حجاب در کدام سوره آمده است؟ سوره (نور)
7 کدام پیامبر در قرآن به عنوان الگو مطرح شده اند؟ حضرت محمد (ص) و حضرت ابراهیم (ع)
7 داستان کدام پیامبر به عنوان «احسن القصص» معرفی شده است؟ حضرت یوسف (ع)
7 کدام پیامبر در نوزادی خود را (عبدالله) نامید؟ حضرت عیسی (ع)
7 در کدام سوره ها به معراج پیامبر(ع) اشاره شده است؟ سوره های اسراء و واقعه
7 یکی از پیامبرانی که در هنگام ظهور مهدی (عج) از آسمان به زمین می آید و در نماز به آن حضرت اقتداء می کند ، چه نام دارد؟ حضرت عیسی (ع)
7 آیه ای از قرآن کریم که هرگاه پیامبر (ع) آن را تلاوت می نمود، می گریست، کدام آیه است؟ سوره یونس آیه 61
7 آسمان در شهادت چند نفر گریست؟ دو نفر 1. حضرت یحیی بن زکریا (ع)  2. حضرت امام حسین (ع)
7 دو چیز گرانبهایی که پیامبر اسلام (ع) برای مسلمین به یادگار گذاشته، کدام است ؟ « قرآن کریم »  و « عترت » اهل بیت (ع)
7 کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ؟ سوره تکویر
7 کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟ سوره یس
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:1  توسط جعفر رمضاني  |